ขั้นตอนการให้บริการ |  มาตรฐาน |  การคิดค่าบริการ

 

ขั้นตอนการให้บริการ (Architecture & Landscape)

 

1.  ให้คำปรึกษาเบื้องต้นในเรื่องต่างๆ เช่น รูปแบบและความต้องการที่ท่านชื่นชอบ แนวความคิดในการออกแบบ และแนวทางการแก้ปัญหา งบประมาณ   ขั้นตอนการทำงาน   แนะนำผลงานที่ผ่านมาของเราทั้งจากรูปถ่าย และพาเข้าไปชมตัวอย่าง ผลงานจริงๆ


2.   เข้าไปสำรวจ  วิเคราะห์พื้นที่และสภาพแวดล้อมโดยรอบ ทั้งพื้นที่ทำงาน และตัวภายในอาคารเพื่อให้ลงตัวสอดคล้องกัน  สอบถามข้อมูลความต้องการของท่าน   พร้อมเสนอแนวความคิด และแนวทางการแก้ไขปัญหาทางภูมิทัศน์ต่างๆ  และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประสานความต้องการของท่านและผู้ออกแบบงาน ให้ผลงานออกมาสวยงามถูกใจท่าน  และลงตัวกับการใช้งานของอาคารได้ดีที่สุด


3.   นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ เพื่อออกแบบ และนำเสนอแบบ (Master Plan) เบื้องต้น และภาพเสมือนจริง ( Perspective ) โดยการร่าง  หรือทำภาพ 3D ที่หมุนได้รอบ สำหรับมุมสวยๆที่สำคัญ (ซึ่งแทบจะไม่มีใครทำให้ สำหรับผู้ประกอบการด้านจัดสวน)  แสดงให้ท่านเห็นบรรยากาศจำลองก่อนตัดสินใจ


4.   แก้ไขปรับปรุงแบบตามความต้องการของท่าน พร้อมใบเสนอราคา


5.  ลงมือก่อสร้างงานอุปกรณ์ประกอบสวนต่างๆ ( Hardscape ) และงานวัสดุพืชพันธุ์ ( Softscape )


6.   รับประกันผลงาน  ( สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมถึงชนิดของสินค้าและระยะเวลาที่เราให้การรับประกัน ) และบริการงานหลังการขาย

 

คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพมาตรฐานการทำงานของเราครับ

 

                  ขั้ น ต อ น ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร

 

 

  

 

Weight Watchers Promotion Code  Last Update 27August 2007 free visitor counters

 

© 2006 Nature and Trend Co.,Ltd.