งาน Landscape (จัดสวน) บนเนื้อที่ มากกว่า 2 ไร่ และ งานออกแบบบ้านพักอาศัยชั้นเดียว สไตล์ บาหลี ซ. ลาดพร้าว 103 ของ คุณสมชาติ พงศ์สถาพร เจ้าของบริษัท อุตสาหกรรมสีสยาม  siampaint ที่ผลิตสีประเภทต่างๆ จำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ

( ลงนิตยสาร  OPEN HOUSE ฉบับเดือน กุมภาพันธ์-มีนาคม  2548 หน้า 36 เรื่อง บ้านอารมณ์รีสอร์ต )

คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพงาน

งาน Landscape (จัดสวน) บนเนื้อที่ มากกว่า 2 ไร่ และ งานออกแบบบ้านพักอาศัยชั้นเดียว สไตล์ บาหลี ซ. ลาดพร้าว 103 ของ คุณสมชาติ พงศ์สถาพร เจ้าของบริษัท อุตสาหกรรมสีสยาม  siampaint ที่ผลิตสีประเภทต่างๆ จำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ

( ลงนิตยสาร  Home & Decor ฉบับพิเศษเรื่อง คอนเทมโพรารีสไตล์ ไทย หน้า 83 )

      

 

คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพงาน

งาน landscape และงานไม้ระแนงภายนอก ของสวนในพื้นที่ว่างและบนระเบียง ของคุณ ไพบูลย์ ศิริธีรานนท์

(ลงนิตยสาร OPEN HOUSE  ฉบับเดือน มิถุนายน-กรกฎาคม 2548 หน้า 153 เรื่อง สวนในกรอบกำแพงและสวนบนระเบียงบ้าน” )

      

 

 

 

คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพงาน

         

 

คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพงาน

งานออกแบบจัดสวน สไตล์สวนป่าธรรมชาติ พร้อมงานระเบียงไม้ และรั้วไม้ของ Dr.E.Aspler

 (คุณหนุมาน ชาวฝรั่งเศส  ลงนิตยสาร OPEN HOUSE ฉบับเดือน ธันวาคม-มกราคม 2550 หน้า 140  เรื่อง “Out door Room”  ห้องนอกบ้าน)

     

คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพงาน

 

งานออกแบบจัดสวนและแก้ไขภูมิทัศน์ริมรั้วบนพื้นที่จำกัด เพราะงานโรงรถโครงระแนงไม้ติดแผ่นโพลีคาร์บอเนตของคุณ บริสุทธิ์ อยู่ใจเย็น(ลงนิตยสาร Decoration Guide ฉบับเดือน กรกฎาคม 2550 หน้า 133  เรื่องสวนแนวตั้ง )

 

งานออกแบบจัดสวนและแก้ไขภูมิทัศน์ริมรั้วบนพื้นที่จำกัดของคุณ บริสุทธิ์ อยู่ใจเย็น( ลงนิตยสาร OPEN HOUSE ฉบับเดือน สิงหาคม-กันยายน 2550 หน้า 134 เรื่อง “ NOT JUST A WALL” ไม่ปล่อยเป็นแค่กำแพง)

 

งานออกแบบจัดสวน สไตล์ Tropical Modern แบบ

บาหลี ในแบบสปาในสวน ของคุณวาทิธ-ธีรนุช บุญยินดี(ลงนิตยสาร Decoration Guide ฉบับเดือนมิถุนายน 2551หน้า 142  “Tropical Modern แบบบาหลี)

 

งาน Landscape พร้อมบ่อปลาขนาดใหญ่ และบ้านไม้

กลางสวน บนพื้นที่กว่า 2ไร่ ของ คุณธงชัย

เตชอนุสรณ์  (ลงนิตยสาร Decoration Guide ฉบับ

เดือน สิงหาคม 2551 หน้า 164  “ เรือนไม้ริมสวนน้ำ)

 
 

คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพงาน

รางวัลชนะเลิศมหาชน การประกวดจัดสวนชนบทอังกฤษขนาดย่อม "English Cottage Garden" ในงานบ้านและสวนแฟร์ 2008 ที่ทาง Nature & Trend ส่งเข้าประกวดและได้รับรางวัล (ลงนิตยสาร บ้านและสวน ฉบับเดือน มกราคม 2552)

 

งานออกแบบจัดสวน สไตล์ Tropical Modern  ในแบบVertical Garden ของคุณหมอธาดา ชินสุทธิประภา(ลงนิตยสาร Decoration Guide ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2552 หน้า 146  “Vertical Garden  “)

 
 

งานออกแบบจัดสวน ปรับปรุงสวนเดิมให้ดูสวยงามใช้สอยได้ กำแพงน้ำล้นประดับ ของคุณศุภชัย เทศทอง  (ลงนิตยสาร Decoration Guide ฉบับ

เดือน เมษายน 2552 หน้า 144  “ สวนน้ำรินกับผนังไม้ระแนง)

 
 

งานออกแบบจัดสวน บ่อน้ำ ระแนงไม้ ระเบียงไม้ กันสาดไม้ติดโพลี ของบ้านคุณหนึ่ง ม.สวยริมธาร ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตัดใหม่

(ลงนิตยสาร บ้านและสวน ฉบับเดือน กันยายน 2552 หน้า 197 " สวนสำหรับทุกคนในครอบครัว")

  

งานออกแบบจัดสวน บ่อน้ำ ผนังประดับ ซุ้มระแนงไม้ ชิงช้าไม้ ของบ้านคุณมี่ ม.ลดาวัลย์ ถนนพุทธมณฑล สาย 2

(ลงนิตยสาร บ้านและสวน ฉบับเดือน กรกฎาคม 2553 หน้า 213 "สวนของฉันและฝันของเธอ")

 

งานจัดภูมิทัศน์ บ่อปลาคราฟ์ ระแนงไม้รอบบ้าน ห้องน้ำในสวน ของคุณธวัชชัย  คูหาวาสินี

(ลงนิตยสาร บ้านและสวน ฉบับ

เดือน มีนาคม 2554 หน้า 189  “ เปลี่ยนสวน เป็นส่วนพักผ่อน)

 

งานออกแบบบ้านและสวน บ่อน้ำ ระแนงไม้ ระเบียงไม้ กันสาดไม้ติดโพลี ของบ้านคุณธวัชชัย ม.บุราศิริ สนามบินน้ำ

(ลงนิตยสาร บ้านและสวน ฉบับเดือน สิงหาคม 2554 หน้า 216 " ดูแลง่าย ได้บรรยากาศ ")

  

งานออกแบบบ้านและสวนสไตล์อังกฤษ English Cottage Garden ของบ้านคุณกฤษติยา วิมลพิมพ์ ม. ยูโรเปี้ยน ทาวน์ ลาดกระบัง

(ลงนิตยสาร My Home ฉบับเดือน พฤศจิกายน 2554 หน้า 68 "Turn Narrow into Wide")

 
 

 Sierra Trading Post Coupons Last Update 7 February 2012 All Hits

 

© 2006 Nature and Trend Co.,Ltd.