G a l l e r y    L a n d s c a p e 3 1  บ้ า น คุ ณ ธ วั ช ชั ย

------------------------------------------------------------------------------------------------

ม.บุราศิริ สนามบินน้ำ " เส้น สี สัน แสง บนพื้นสวน" สำหรับสวน คนยุคใหม่ที่ไม่้ต้องการการดูแลมาก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garden Details

รายละเอียดปลีกย่อยของตกแต่งประดับต่างๆ ในมุมสวน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรรยากาศสวนยามค่ำคืน

 

 

 

 

 

 

 

สภาพพื้นที่สวนเดิมก่อนปรับปรุง และขณะดำเนินการปรับปรุง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่างการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ในระบบ 3D 

ให้เห็นทัศนียภาพสเมือนจริง ก่อนตัดสินใจ

 

 

 

ผลงานชุดนี้ได้รับตีพิมพ์ลงนิตยสาร บ้านและสวน ฉบับเดือนสิงหาคม 2554 หน้า 216 ดูแลง่าย ได้บรรยากาศ

 

 

 

 

  Last Update 18 August 2011

Free Web Counter

 

© 2006 Nature and Trend Co.,Ltd.