G a l l e r y    L a n d s c a p e 2 8  บ้ า น คุ ณ ก ฤ ษ ติ ย า

------------------------------------------------------------------------------------------------

ม.ยูโรเปี้ยนทาวน์ ลาดกระบัง สวนสไตล์ อังกฤษ ( English cottage garden)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garden Details

รายละเอียดปลีกย่อยของตกแต่งประดับต่างๆ ในมุมสวน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สภาพพื้นที่สวนเดิมก่อนปรับปรุง และขณะดำเนินการปรับปรุง

 

 

ตัวอย่างการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ในระบบ 3D 

ให้เห็นทัศนียภาพสเมือนจริง ก่อนตัดสินใจ

 

ผลงานชุดนี้ได้รับตีพิมพ์ลงนิตยสาร My Home ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2554 หน้า 68 “Turn Narrow into Wide”

   

  Last Update 7 February 2012

Web Site Hit Counters

 

© 2006 Nature and Trend Co.,Ltd.