G a l l e r y    L a n d s c a p e 2 6  บ้ า น คุ ณ ธ วั ช ชั ย

------------------------------------------------------------------------------------------------

ม. คาซ่าวิวพระราม 2 งานจัดภูมิทัศน์ บ่อปลาคราฟ์ ระแนงไม้รอบบ้าน ห้องน้ำในสวน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garden Details

รายละเอียดปลีกย่อยของตกแต่งประดับต่างๆ ในมุมสวน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรรยากาศสวนยามเย็น

 

 

 

 

บรรยากาศสวนยามค่ำคืน

 

 

 

 

 

 

สภาพพื้นที่สวนเดิมก่อนปรับปรุง และขณะดำเนินการปรับปรุง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่างการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ในระบบ 3D 

ให้เห็นทัศนียภาพสเมือนจริง ก่อนตัดสินใจ

 

 

 

" ผลงานชุดนี้ได้รับตีพิมพ์ลงนิตยสาร บ้านและสวน ฉบับเดือน มีนาคม 2554 หน้า 189  “เปลี่ยนสวน เป็นส่วนพักผ่อน” "

 

 

 

 

   

msn spaces graphics  Last Update 21 May 2010 Web Counters

 

© 2006 Nature and Trend Co.,Ltd.