G a l l e r y    L a n d s c a p e 2 5  บ้ า น คุ ณ มี่

------------------------------------------------------------------------------------------------

ม.ลดาวัลย์ ถนนพุทธมณฑล สาย 2 งานออกแบบจัดสวน บ่อน้ำ ผนังประดับ ซุ้มระแนงไม้ ชิงช้าไม้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garden Details

รายละเอียดปลีกย่อยของตกแต่งประดับต่างๆ ในมุมสวน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรรยากาศสวนยามค่ำคืน

 

 

 

 

 

 

 

สภาพพื้นที่สวนเดิมก่อนปรับปรุง และขณะดำเนินการปรับปรุง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่างการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ในระบบ 3D 

ให้เห็นทัศนียภาพสเมือนจริง ก่อนตัดสินใจ

 

 

 

" ผลงานชุดนี้ได้รับตีพิมพ์ลงนิตยสาร บ้านและสวน ฉบับเดือน กรกฎาคม 2553 หน้า 213  “ สวนของฉันฝันของเธอ ” "

 

 

 

 

 

Nutrisystem  Last Update 9 July 2010 AmazingCounters.com

 

© 2006 Nature and Trend Co.,Ltd.