G a l l e r y    L a n d s c a p e 1 8  บ้ า น คุ ณ ศุ ภ ชั ย

--------------------------------------------------------------------------------------------------

.นนทิชา   เชิงสะพานพระนั่งเกล้า งานออกแบบจัดสวน  ปรับปรุงสวนเดิมให้ดูสวยงามใช้สอยได้  กำแพงน้ำล้นประดับ  ระเบียงไม้นั่งเล่น  และระแนงไม้ติดแผ่นโพลีคาร์บอเนต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สภาพพื้นที่สวนเดิมก่อนปรับปรุง และ ขณะดำเนินการปรับปรุง

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่างการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ในระบบ 3D 

ให้เห็นทัศนียภาพสเมือนจริง ก่อนตัดสินใจ

 
 

" ผลงานชุดนี้ได้รับตีพิมพ์ลงนิตยสาร Decoration Guide ฉบับเดือน เมษายน 2552 หน้า 144  “สวนน้ำรินกับผนังไม้ระแนง” "

statistics history  Last Update 24 May 2009 unique tracker

 

© 2006 Nature and Trend Co.,Ltd.