G a l l e r y    L a n d s c a p e 1 7  บ้ า น คุ ณ ห ม อ ธ า ด า

--------------------------------------------------------------------------------------------------

.สิวลี  .ราชพฤษ์ งานออกแบบจัดสวน  ปรับปรุงสวนเดิมให้ดูสวยงามใช้สอยได้  กำแพงน้ำล้นประดับ  ระเบียงไม้นั่งเล่น  และโรงรถระแนงไม้ติดแผ่นโพลีคาร์บอเนต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพบรรรยากาศสวนยามค่ำคืน

 

 

 

 

 

 

สภาพพื้นที่สวนเดิมก่อนปรับปรุง และ ขณะดำเนินการปรับปรุง

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่างการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ในระบบ 3D 

ให้เห็นทัศนียภาพสเมือนจริง ก่อนตัดสินใจ

 

" ผลงานชุดนี้ได้รับตีพิมพ์ลงนิตยสาร Decoration Guide ฉบับเดือน กุมภาพันธ์ 2552 หน้า 146  “Vertical Garden” "

multivitamins  Last Update 24 May 2009 site stats

 

© 2006 Nature and Trend Co.,Ltd.