:: Nature & Trend ในงานบ้านและสวนแฟร์ 2008 “ สร้างบรรยากาศ จัดภูมิทัศน์ รังสรรค์งานศิลป์ เนรมิตสถาปัตยกรรม เพื่อสร้างสิ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจให้แด่คุณ "จัดสวน,สวน,ออกแบบอาคาร,ปรับปรุงอาคาร,ตกแต่งภายใน,แต่งห้อง,จัดห้อง,ห้องโฮมเธียร์เตอร์,ออกแบบจัดสวน, ทำสวน,การจัดสวน,รับจัดสวน,การทำสวน,จัดสวนระเบียง,สวนในกรอบกำแพง,ตกแต่งภูมิทัศน์,ทำระแนงไม้,ระแนงไม้,ไม้ระแนง,ระแนงไม้ติดโพลี่คาร์บอร์เนท,ระเบียงไม้, กันสาดไม้,รั้วไม้,ทำรั้วไม้,ออกแบบรั้วไม้,ประตูรั้วไม้,ประตูรั้วไม้ผสมเหล็ก,แต่งสวน,ปรึกษาเรื่องบ้าน,ออกแบบบ้าน,แบบบ้าน,ทำบ้าน,สร้างบ้าน,เขียนแปลน,เขียนแบบ, ออกแบบแปลนบ้าน,บ้านสไตล์รีสอร์ท,สระว่ายน้ำในบ้าน, ปลูกต้นไม้,ต้นไม้,หญ้า,สไตล์บาหลี,ติดสปริงเกอร์,บ่อปลา,ไฟในสวน,สวนสวยๆ,บ้าน,สถาปัตยกรรม,สบายตา,archtitecture,interior,landscape, landscape design,design,deck,decks,pergola,pergolas,fence,fences,gate,gates,wood fence,wood gate,polycarbonate, pavilion,garden,tree,home,green view,house" Nature and Trend Gallery Landscape2 บ้านคุณธงชัย Nature and Trend


 

 

เ ห ตุ ผ ล ที่ควรเลือกใช้บริการงานระแนงไม้จาก Nature & Trend

 

คุ ที่ เ เ  ต่ ง    ใ ที่

 

ใส่ใจในทุกรายละเอียดของงาน ตั้งแต่ขั้นตอนการคัดเลือกไม้  การแปรรูปไม้   การประกอบชิ้นงาน

 

ขั้นตอนการทำสี  เก็บรายละเอียด  เพื่อให้ได้งานที่ออกมา มีคุณภาพดั่งงานเฟอร์นิเจอร์

ทั้งงานระแนงสีขาว สไตล์คลาสสิค     ที่ใช้สีคุณภาพสูงที่ใช้กับไม้โดยเฉพาะ  ทนทานไม่เป็นคราบเชื้อราดำๆด่างๆ ในภายหลัง 

 

หรืองานสีไม้ธรรมชาติ  ที่รีดคุณค่าของไม้ออกมาใช้อย่างทรงคุณค่ามากที่สุด   ขัดผิวละเอียด ขับลวดลายไม้ให้สวยงาม  ปราศจากเสี้ยนไม้

 

เก็บรายละเอียดชิ้นงาน ชนิดไม่เห็นหัวน๊อตและหัวตะปู แม้กระทั้งสายไฟ ให้รำคาญสายตา  เคลือบสีด้วยผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้คุณภาพสูง

 

มีร้านทำระแนงไม้ที่ใดบ้าง?   ที่กล้าถ่ายรูปโชว์ให้เห็นคุณภาพและรายละเอียดของชิ้นงานไม้ได้ในระยะชัดๆใกล้ๆ ได้อย่างเรา

 

บ ริ ก า ร ง า น ห ล า ก ห ล า ย แ ล ะ ค ร บ ว ง จ ร ใ น ส า ย ง า น ที่ ทำ 

ด้วยความหลากหลายในสายงานที่ทำ และทุกสเกลงานที่บริการท่านได้ครบวงจร  ตั้งแต่งานออกแบบบ้าน รับจัดสวน  งานชิ้นระแนงไม้สำเร็จรูปขนาดเล็ก  แผงระแนงไม้สำหรับอาคารขนาดใหญ่  จนถึงซุ้มระแนงไม้  ศาลาไม้ บ้านไม้

ประตูรั้วไม้  กันสาดระแนงเหล็ก  และงานไม้เทียมต่างๆ เช่นรั้ว ระแนง และพื้นระเบียงไม้เทียมที่ออกมาดูใกล้เคียงไม้จริงมากที่สุด

 

มั่ น ใ จ ใ น ค ว า ม แ ข็ ง แ ร ง    แ ล ะ คุ ณ ภ า พ ข อ ง วั ส ดุ

แข็งแรง ทนทาน  เพราะออกแบบมาจากบนพื้นฐานความรู้ทางด้านวิศวกรรมงานไม้    ใช้ทีมงานช่างของเราเอง และวัสดุที่มีคุณภาพ  ไม่ลดต้นทุนโดยใช้ของคุณภาพต่ำ  ทั้งไม้เนื้อแข็งที่คัดมาแล้วโดยเฉพาะและเลือกชนิดไม้ได้   รวมถึงการเคลือบน้ำยากันปลวก อบผึ่งไม้ให้แห้งก่อนติดตั้งอย่างน้อย 14 วัน   เพื่อป้องกันการบิดงอ  

 

ง า น อ อ ก แ บ บ ที่ แ ต ก ต่ า ง    แ ล ะ ไ อ เ ดี ย ที่ ล ง ตั ว  โ ด ย ส ถ า ป นิ ก มื อ อ า ชี พ

ใส่ใจในทุกรายละเอียดของการออกแบบให้สวยลงตัวกับบ้านของคุณ   ใครจะมาเข้าใจและออกแบบงานระแนงไม้ ให้เข้ากับบ้านและสวนของคุณ ได้ดีเท่ากับสถาปนิกและภูมิสถาปนิกมืออาชีพผู้มีความรู้จริง การันตีด้วยรางวัลชนะเลิศจากการประกวดในงานบ้านและสวนแฟร์   2008

 

อีกทั้งยังมีผลงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ลงนิตยสารตกแต่งบ้านชั้นนำต่างๆของเมืองไทย อีกมากมาย  

 

 

 

 อ อ ก แ บ บ ใ น ร ะ บ บ  3 D   D e s i g n  แ ส ด ง ทั ศ นี ย ภ า พ เ ส มื อ น จ ริ ง

การออกแบบชิ้นงานไม้ด้วยคอมพิวเตอร์ ในระบบ 3D เพื่อให้ท่านเห็นทัศนียภาพเสมือนจริงก่อนตัดสินใจ (ในงานมูลค่าสูงพอควร)  

 

ภาพ 3D ซุ้มระแนงจอดรถที่ออกแบบให้เห็นก่อนตัดสิน   เปรียบเทียบกับภาพ 3d เสมือนจริง และภาพผลงานจริงที่ทำเสร็จออกมาภายหลัง

 

เปรียบเทียบภาพงานออกแบบในระบบ 3D design กับภาพผลงานจริงที่ทำเสร็จออกมาภายหลัง

 

ภาพตัวอย่างงาน 3D ที่ออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์   ให้คุณได้เห็นทัศนียภาพเสมือนจริงในงานซุ้มระแนงไม้ และรั้วไม้ต่างๆก่อนตัดสินใจ

 

ค ว า ม น่ า เ ชื่ อ ถื อ   ม า ต ร ฐ า น ง า น   แ ล ะ เ ค ร ดิ ต สำ คั ญ ข อ ง Nature & Trend

ด้วยภาพตัวอย่างผลงานจริง! ของเรา ที่หลายหลากและมากสุดเวปนึงในตลาด  มากกว่า 1,000 ภาพ เป็นเครื่องการันตี   

(ในปัจจุบันมีหลายๆที่ นำผลงานของผู้อื่นๆ  ทั้งจากนิตยสาร หรือก๊อปภาพจากเวปไซค์ อื่นๆ   มาใส่ในเวปหรือ ในคำโฆษณา  เพื่อให้ลูกค้าเข้าใจผิดว่าเป็นผลงานของเขาเอง

พร้อมผลงานที่เคยทำทั้งใน บ.ชั้นนำ และในบ้านพักอาศัยในโครงการจัดสรรชั้นนำต่างๆ อาทิ เช่น

 

ม. ลดาวัลย์ สาธร-ราชพฤกษ์   ม. ลดาวัลย์ ถ.ราชพฤกษ์   ม. ลดาวัลย์ อุดมสุข    ม. ลดาวัลย์ปิ่นเกล้า

 

ม.นันทวัน สาธร-ราชพฤกษ์   ม .นันทวัน สุวรรณภูมิ    ม นันทวัน ศรีนครินท์  ม.นันทวัน เทพารักษ์

 

ม.ลัดดารมย์ ซ.รามคำแหง 118    ม.ลัดดารมย์ ถ.ราชพฤกษ์      ม.ลัดดารมย์ปิ่นเกล้า(ถนนกาญจนา)

 

ม.ชัยพฤกษ์ ถ.พระราม 5  ม.พฤกษ์ภิรมย์ปิ่นเกล้า(ถนนกาญจนา)  ม.เดอะซิตี้ ถ.พระราม 5  ม.เดอะซิตี้ ปิ่นเกล้า   ม.ศิวลี ถ.ราชพฤกษ์

 

ม.เศรษฐสิริสนามบินน้ำ  ม.เศรษฐสิริประชาชื่น   ม. นาราสิริ สาธรวงแหวน  ม.สัมมากร ถ.ราชพฤกษ์ ม.เดอะแกลอรี่ ถ.พุทธมณฑล สาย 1

 

ม.เดอะเทเรส ท่าข้าม   ม.คาซ่าวิว ท่าข้าม    ม.คาซ่าวิว ถ.ราชพฤษ์    ม. สราญศิริ   แสน  ถ.ราชพฤกษ์

 

ม. พารท ซิตตี้พารท์ ซ.นวลจันทร์ 32    ม. ภัสสร 2   คลอง 3    ม.นนทิชา เชิงสะพานพระนั่งเกล้า   ม. บ้านฟ้ากรีนพารค์

 

ม. มัณฑนาปิ่นเกล้า   ม. ศุภาลัยออคิด ซ.พันท้ายนรสิงห์   ม.สารินซิตี้    ม. ปริญญาดา   สาย 2   ม. ปริญญาดา   ถ.ราชพฤกษ์

 

ม. ปริญลักษณ์ ถ.ราชพฤกษ์  ม. กฤษณา   ราชพฤกษ์   ม.กฤษดา 20   และผลงานในโครงการอื่นๆอีกมากมาย

 

การออกบูธเพื่อ ประชาสัมพันธ์ และแสดงผลงานที่ทำจากระแนงไม้  รวมถึงสินค้า ที่ออกแบบและผลิตเองจากโรงงานของเรา และได้ผลตอบรับมากมาย  ในงานบ้านและสวนแฟร์  2008   ณ อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพค เมืองทองธานี

 

และจำนวนบูธที่ใหญ่ขึ้นในปีถัดมา ในงานบ้านและสวนแฟร์ 2009   ณ อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพค เมืองทองธานี

 

บรรยากาศบูธของเราภายในงานบ้านและสวนแฟร์ 2010 ณ อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี

 

Nature & Trend  มีโรงงานผลิตชิ้นงานไม้ของเราเอง  ที่มีใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย  ตามพรบ.ควบคุมของ กรมโรงงานอุตสาหกรรม.  (การประกอบกิจการจากไม้แปรรูป ต้องมีใบอนุญาตจากกรมโรงงานและกรมป่าไม้)

สิ่งสำคัญที่ทำให้เราแตกต่าง จากร้าน หรือผู้รับเหมาทำงานไม้ทั่วๆไปคือ   ช่างหรือร้านทั่วไปๆ จะสั่งไม้จากโรงไม้ ที่มีการแปรรูปแบบหยาบๆ  โดยช่างหรือร้านนั้น จะไม่มีเครื่องจักรหรือมือที่ทันสมัย ที่จะทำให้คุณภาพของชิ้นงานไม้ออกมาดีได้ และส่วนใหญ่จะไปทำหน้างานเลยทำให้ไม้เหล่านั้นจะไม่ได้ผ่านการอบให้แห้ง และอบน้ำยากันปลวก  และเมื่อทำงานที่หน้างานก็จะก่อให้เกิดเสียง ฝุ่น และความรำคาญกับบ้านข้างเคียง

แต่เรามีโรงงานและเครื่องจักรแปรรูปชิ้นงานไม้ ที่ทันสมัยในระบบอุตสาหกรรม     ที่ทำชิ้นส่วนสำเร็จเกือบทุกขั้นตอนจากโรงงาน พร้อมไปประกอบที่หน้างานอย่างรวดเร็ว   โดยไม่สร้างความสกปรกวุ่นวาย   ปราศจากเศษวัสดุ  ฝุ่น  และส่งเสียงดังรบกวน น่ารำคาญ ให้แก่บ้านของท่าน หรือเพื่อนบ้านใกล้เคียงแต่อย่างใด


ภาพภายในบางส่วนของโรงงานของเรา

1.ห้องแปรรูปไม้  ที่แปรรูปชิ้นไม้ให้เรียบ  ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยในระบบเฉกเช่นเดียวกับ งานเฟอร์นิเจอร์คุณภาพสูง

2.การปรับชิ้นหน้างานไม้ให้ตรงและฉากด้วยเครื่อง

3.การเจาะชิ้นงานไม้ด้วยเครื่องเจาะรูเหลี่ยมสำหรับเข้าเดือย เฉกเดียวกับงานเฟอร์นิเจอร์

 

4.การผ่าไม้ด้วยเครื่องเพื่อให้ไม้ออกตรงได้มาตรฐาน

 

5. การขัดด้วยเครื่อง และเน้นการใช้ชิ้นงานไม้ ที่มีความยาวมากที่สุดเท่าที่จะหาได้ในตลาด(ไม่เน้นต่อ)

 

6. การขึ้นรูปงานไม้ต่างเครื่องจักรในโรงงาน

7..บรรยากาศบางส่วนในห้องประกอบงานไม้

 

8.ชิ้นงานไม้(ระแนง)ขนาดยาว  ที่ผ่านการแปรรูปเบื้องต้น  รอกลึงลวดลาย

9.กันสาดไม้ที่ทำสำเร็จแล้ว  ต้องมีการอบและพึ่งให้แห้งใน ห้องอบ พึ่งไม้ของเรา อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 2 อาทิตย์

 

ทั้งหมดนี้ล้วนการันตีคุณภาพให้เห็นถึง ความแตกต่าง!! ที่เรามี!!  เมื่อเทียบกับช่างหรือ ร้านทำระแนงทั่วๆไป

 

Nature & Trend   มีโชว์รูม สำนักงานและโรงงาน พร้อมที่อยู่เป็นหลักแหล่ง ทำงานเป็นระบบจริง รวมถึงการรับประกันผลงาน และบริการหลังการขายที่เป็นหัวใจสำคัญและเครดิตที่ดีที่สุดจากเรา

 

 

 Last Update 28 January 2012

web visitor statistics

 

© 2006 Nature and Trend Co.,Ltd.