Nature & Trend ในงานบ้านและสวนแฟร์ 2010

 

ภาพบูธของเราที่โชว์งาน  ซุ้มระแนง  ชิงช้าไม้  กันสาดไม้ติดโพลีคาร์บอเนต  และอุปกรณ์แต่งสวน ที่เราออกแบบและผลิตเองในแบบที่ไม่เหมือนใคร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพบรรยากาศในงานขณะที่มีผู้ให้ความสนใจเยี่ยมชมบูธของเราอย่างมากมาย

 

 

 

 

 

 

 

 

 Last Update 24 May 2011

free hit counting

 

© 2006 Nature and Trend Co.,Ltd.